Redovisning i Göteborg

Vilka är våra kunder?

Redovisning i Göteborg riktar sig mot små och medelstora bolag och vi arbetar med enskild näringsverksamhet, handelsbolag och ägarledda aktiebolag.

Vår Profil

Vi står på två ben, det ena benet levererar en komplett redovisningstjänst, det andra benet upphandlar, leverar, implementerar och driftsätter affärssystem.

Ambition och målsättning

Redovisning i Göteborg har en målsättning, att göra livet enkelt för företagaren. Vi strävar efter att vara den mest kompletta servicebyrån, som genom teknologi och smarta lösningar kan bidra till en mer kostnadseffektiv

bokföring.

Kostnadseffektivitet

Kunskapen vi besitter inom bokföring och IT har visat sig vara en smart och kostnads-effektiv mix eftersom affärsområdena ofta smälter ihop. Detta är ett framgångsrecept vid ett skifte av affärssystem eftersom vi kan vara med från början vid rådgivning och driftsättning samt medverka i kontroll av migrering av siffrorna. Detta gör att Ni slipper anlita flera olika aktörer.

Redovisning i Göteborg

Redovisning i Göteborg är en partner som sitter på passagerarsidan med Er och berättar hur ni skall svänga, i motsats till att stå i mål och berätta för Er hur det har gått.